ÇOMÜKART
 
Çomükart Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı projesidir.